Personoplysninger

Behandling af personoplysninger

 

Som ansøger giver du et frivilligt og oplyst samtykke til, at vi må behandle de personoplysninger, du sender til os. Du giver også samtykke til, at vi kan kontakte dig, hvis vi mangler information for at kunne færdigbehandle din ansøgning eller i forbindelse med svar på din ansøgning.

 

Vi behandler personoplysninger for at kunne opfylde Bodil Pedersen Fondens formål. Når en ansøger til fonden inkluderer sine personoplysninger, vil det blive betragtet som et samtykke til, at vi kan behandle disse oplysninger i forbindelse med, at vi behandler den pågældendes ansøgning.

 

For at kunne behandle din ansøgning har vi ikke brug for dit CPR-nr. eller andre følsomme personoplysninger om dig, som fx eksamensbeviser, helbredsoplysninger eller personlige økonomiske dokumenter. Vi vil derfor bede dig om ikke at sende sådanne oplysninger til os.

 

Hvis du, eller dit projekt, kommer i betragtning til en legatudbetaling, vil du modtage en bevillingsskrivelse, hvor vi beder dig opgive CPR. nr. eller CPR. nr., adresse samt kontooplysninger. Disse oplysninger videregiver vi til vores bank, for at de kan udbetale legatmidlerne.

 

Opdateret 27. Maj 2020