Om

Om BODIL PEDERSEN FONDEN


Bestyrelsens mål er at uddele fondens midler i overensstemmelse med fondens fundats og at tilgodese ansøgere indenfor så stor en del af fundatsens ordlyd som muligt.

 

Fonden yder ikke støtte til studierejser, studieophold, deltagelse i konferencer og seminarer for enkeltpersoner.

Fonden yder ikke støtte til personlige formål såsom hospitals- eller rekreationsophold, daglige udgifter og behandlinger i forbindelse med sygdom og kriser.

 

 

Bodil og Helge Pedersen

Bodil og Helge Pedersen var et ægtepar med mange interesser. Bodil var særligt optaget af det skrevne og det talte ord, af antroposofiske tanker, af kunst og kultur, og Helge særligt af himmelrummet, slægtsforskning og videnskab. De delte deres interesser med hinanden og supplerede hinanden gennem et langt, virksomt og indholdsrigt liv.

Bodil og Helge Pedersen donerede deres formue til en lang række velgørende formål, hospitalsudstyr, videnskabelige og antroposofiske formål. De stiftede desuden Uraniafonden, som fik til opgave at opføre et planetarium i København.


Bodil Hedevig Pedersen (1905 -1995)

Helge Ansgar Pedersen (1905 - 1998)